A comment on parallel-machine scheduling under a grade of service provision to minimize makespan

G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A comment on parallel-machine scheduling under a grade of service provision to minimize makespan'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Engineering