A comment on parallel-machine scheduling under a grade of service provision to minimize makespan

G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

We derive two fully polynomial time approximation schemes for parallel-machine scheduling on a fixed number of machines subject to a grade of service provision. Both results substantially simplify a recent construction by Ji and Cheng [IPL 108 (2008) 171–174].
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)341-342
TijdschriftInformation Processing Letters
Volume109
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A comment on parallel-machine scheduling under a grade of service provision to minimize makespan'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit