A comment on consecutive-2-out-of-n systems

V.G. Deineko, G.J. Woeginger

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    1 Citaat (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A comment on consecutive-2-out-of-n systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Mathematics