A combined numerical/experimental method for estimating parameters and structure of viscoelastic constitutive equations using complex flows

J.F.M. Schoonen, F.H.M. Swartjes, G.W.M. Peters, F.P.T. Baaijens, H.E.H. Meijer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

45 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A combined numerical/experimental method for estimating parameters and structure of viscoelastic constitutive equations using complex flows'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie