A combined framework of integrating optimized half-open spaces into buildings and an application to a realistic case study on urban ventilation and air pollutant dispersion

Yu Hsuan Juan, Chih Yung Wen, Zhengtong Li, An Shik Yang (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A combined framework of integrating optimized half-open spaces into buildings and an application to a realistic case study on urban ventilation and air pollutant dispersion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen