A combinatorial identity for a problem in asymptotic statistics

H. Albrecher, J.L. Teugels, K. Scheicher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
410 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A combinatorial identity for a problem in asymptotic statistics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen