A combination of continuum damage mechanics and the finite element method to analyze acrylic bone cement cracking around implants

N.J.J. Verdonschot, R. Huiskes

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

73 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A combination of continuum damage mechanics and the finite element method to analyze acrylic bone cement cracking around implants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science