A column-and-constraint generation algorithm for two-stage stochastic programming problems

Denise D. Tönissen (Corresponding author), Joachim J. Arts, Zuo Jun Max Shen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A column-and-constraint generation algorithm for two-stage stochastic programming problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen