A colour problem for infinite graphs and a problem in the theory of relations

N.G. Bruijn, de, P. Erdös

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  192 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)371-373
  TijdschriftProceedings of the Section of Sciences of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Series A, mathematical sciences
  Volume54
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 1951

  Citeer dit