A collisional radiation model for the argon neutral system

J.J.A.M. Mullen, van der, B. Sijde, van der, B.F.M. Pots, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

40 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A collisional radiation model for the argon neutral system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie