A collection of numerically reliable algorithms for the deadbeat control problem

R. Eising

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Numerically reliable algorithms are presented for the deadbeat control problem, allowing for a trade-off between the size of the feedback gains and the order of nilpotency of the regulated system.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)189-193
Aantal pagina's5
TijdschriftSystems and Control Letters
Volume4
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1984

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A collection of numerically reliable algorithms for the deadbeat control problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit