A cohesive XFEM model for simulating fatigue crack growth under various load conditions

R. Dekker (Corresponding author), Frans P. van der Meer, Johan Maljaars, Lambertus J. Sluys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

This study presents calibration and validation of a cohesive extended finite element model for fatigue crack propagation in ductile materials. The approach relies on a separation between plasticity around the crack tip and fatigue crack growth at the crack tip such that the influence of plasticity on fatigue driving forces is predicted. This implies that characterization of crack growth requires effective Paris parameters. It is shown that the calibrated model can capture fatigue crack growth behaviour in ductile materials for in-phase and out-of-phase biaxial fatigue loading as well as in-phase biaxial loading with an overload.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer107688
Aantal pagina's15
TijdschriftEngineering Fracture Mechanics
Volume248
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mei 2021

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A cohesive XFEM model for simulating fatigue crack growth under various load conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit