A cohesive segments mehtod for the simulation of crack growth.

J.J.C. Remmers, R. Borst, de, A. Needleman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  234 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A cohesive segments mehtod for the simulation of crack growth.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen