A coating process and quality control of coated objects

Daniele Angelosante (Uitvinder), Jacobus Lodevicus Martinus van Mechelen (Uitvinder), Deran Maas (Uitvinder), Giorgio Signorello (Uitvinder), Marco Guerriero (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A coating process and quality control of coated objects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen