A coarse grained molecular dynamics study of self-reproduction of fatty acid vesicles

A.J. Markvoort, B. Hoof, van, N. Pfleger, R.A. Santen, van, P.A.J. Hilbers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Samenvatting

Abstract only.
Originele taal-2Engels
TitelBiophysical Society Meeting Abstracts, San Francisco
Pagina's272-
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Publicatie series

NaamBiophysical Journal
Nummer3, supplement 1
Volume98
ISSN van geprinte versie0006-3495

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A coarse grained molecular dynamics study of self-reproduction of fatty acid vesicles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit

    Markvoort, A. J., Hoof, van, B., Pfleger, N., Santen, van, R. A., & Hilbers, P. A. J. (2010). A coarse grained molecular dynamics study of self-reproduction of fatty acid vesicles. In Biophysical Society Meeting Abstracts, San Francisco (blz. 272-). (Biophysical Journal; Vol. 98, Nr. 3, supplement 1). https://doi.org/10.1016/j.bpj.2009.12.1485