A CNN CADx system for multimodal classification of colorectal polyps combining WL, BLI, and LCI modalities

Roger Fonollà (Corresponding author), Quirine E.W. van der Zander, Ramon M. Schreuder, Ad A.M. Masclee, Erik J. Schoon, Fons van der Sommen, Peter H.N. de With

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A CNN CADx system for multimodal classification of colorectal polyps combining WL, BLI, and LCI modalities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie