A closed-loop perspective on fault detection for precision motion control: With application to an overactuated system

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

17 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A closed-loop perspective on fault detection for precision motion control: With application to an overactuated system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen