A closed-form solution to estimate space-dependent parameters in heat and mass transport

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

22 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A closed-form solution to estimate space-dependent parameters in heat and mass transport'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen