A classification of methods for distributed system optimization based on formulation structure

S. Tosserams, L.F.P. Etman, J.E. Rooda

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  42 Citaten (Scopus)
  148 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A classification of methods for distributed system optimization based on formulation structure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde