A classification of duct modes based on surface waves

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A classification of duct modes based on surface waves'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen