A classification of duct modes based on surface waves

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

140 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)119-135
TijdschriftWave Motion
Volume37
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit