A class of strong valid inequalities for the discrete lot-sizing and scheduling problem

C.P.M. van Hoesel, A.W.J. Kolen

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  45 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  A class of strong valid inequalities for the discrete lot-sizing and scheduling problem is presented. Necessary and sufficient conditions are derived for valid inequalities in this class to be facet-defining. The separation problem for these inequalities is shown to be solvable in polynomial time by dynamic programming.
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
  Aantal pagina's18
  StatusGepubliceerd - 1993

  Publicatie series

  NaamMemorandum COSOR
  Volume9308
  ISSN van geprinte versie0926-4493

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A class of strong valid inequalities for the discrete lot-sizing and scheduling problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit