A class of robust switched-mode power amplifiers with highly linear transfer characteristics : on the elimination of zero-crossing distortion in switching converters

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1206 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Lomonova, Elena A., Promotor
  • Huisman, Henk, Co-Promotor
  • Duarte, Jorge L. , Co-Promotor
Datum van toekenning24 nov 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6259-400-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 24 nov 2014

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit