A class of on-line scheduling algorithms to minimize total completion time

X. Lu, R.A. Sitters, L. Stougie

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

129 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's7
StatusGepubliceerd - 2002

Publicatie series

NaamSPOR-Report : reports in statistics, probability and operations research
Volume200211
ISSN van geprinte versie1567-5211

Citeer dit