A class of infinitely divisible mixtures

F.W. Steutel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1153-1157
Aantal pagina's5
TijdschriftThe Annals of Mathematical Statistics
Volume39
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1968

Citeer dit