A class of degenerate pseudo-parabolic equations : existence, uniqueness of weak solutions, and error estimates for the Euler-implicit discretization

Y. Fan, I.S. Pop

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

79 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this paper, we investigate a class of degenerate pseudo-parabolic equations. Such equations model two-phase flow in porous media where dynamic effects are included in the capillary pressure. The existence and uniqueness of a weak solution are proved, and error estimates for an Euler implicit time discretization are obtained.
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's16
StatusGepubliceerd - 2010

Publicatie series

NaamCASA-report
Volume1044
ISSN van geprinte versie0926-4507

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A class of degenerate pseudo-parabolic equations : existence, uniqueness of weak solutions, and error estimates for the Euler-implicit discretization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit