A class of criteria concerning uniform distribution in compact groups

G. Helmberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)196-203
Aantal pagina's8
TijdschriftCompositio Mathematica
Volume16
StatusGepubliceerd - 1964

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A class of criteria concerning uniform distribution in compact groups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit