A chopped quantum-well polarization-independent interferometric switch at 1.53 μm

B.H.P. Dorren, A. Silov, M.R. Leijs, D.M.H. Dukers, J.E.M. Haverkort, D.H.P. Maat, Y.C. Zhu, F.H. Groen, J.H. Wolter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A chopped quantum-well polarization-independent interferometric switch at 1.53 μm'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie