A chelate of ZnCl2 with ethylenediiminobisacetylacetone

A.C. Bellaart, G.J. Dungen, van den, M. Kuijer, J.L. Verbeek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Unsuccessful attempts to prep. ethylenediiminobisacetylacetonatozinc led to the isolation of a novel compd. [ZnL]Cl2, where L = ethylenediiminobisacetylacetone, following a procedure similar to that introduced by K. Ramaiah and D. F. Martin (1965). A tentative structure of [ZnL]Cl2 is proposed from uv, ir, N.M.R., and conductance data. [on SciFinder (R)]
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1089-1094
  TijdschriftRecueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas
  Volume88
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1969

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A chelate of ZnCl2 with ethylenediiminobisacetylacetone'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit