A characterization of the Poisson distribution by convolution properties of one-parameter exponential families

L. Baringhaus, P.L. Davies, D. Plachky

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)T333-T334
  TijdschriftZeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik
  Volume56
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1976

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A characterization of the Poisson distribution by convolution properties of one-parameter exponential families'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit