A characterization of some geometries of Lie type

A.M. Cohen, B.N. Cooperstein

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  41 Citaten (Scopus)
  107 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)73-105
  TijdschriftGeometriae Dedicata
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit