A characterization of SL2(k) by its quadratic action on the natural module

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)401-408
Aantal pagina's8
TijdschriftArchiv der Mathematik
Volume61
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1993

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A characterization of SL2(k) by its quadratic action on the natural module'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit