A characterization of perfect and proper equilibrium points in zero-sum games

E.E.C. Damme, van

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

17 Downloads (Pure)

Samenvatting

This paper is concerned with 2-person zero-sum games in normal form. It is investigated which pairs of optimal strategies form a perfect equilibrium point and which pairs of optimal strategies constitute a proper equilibrium point. It turns out that perfect and proper equilibria can be characterized by well-known notions which have been introduced by McKinsey and Dresher, respectively.
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's16
StatusGepubliceerd - 1980

Publicatie series

NaamMemorandum COSOR
Volume8018
ISSN van geprinte versie0926-4493

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A characterization of perfect and proper equilibrium points in zero-sum games'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit