A characterization of MDS codes that have an error correcting pair

I. Márquez-Corbella, G.R. Pellikaan

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

131 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A characterization of MDS codes that have an error correcting pair'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics