A CDMA based bidirectional communication system for hybrid fiber-coax CATV networks

Y.L.C. Jong, de, R.P.C. Wolters, H.P.A. Boom, van den

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
68 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A CDMA based bidirectional communication system for hybrid fiber-coax CATV networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen