A catalytic membrane reactor configuration for the direct synthesis of propene oxide (PO) from propene, hydrogen and oxygen

E. Kertalli, D.M. Perez Ferrandez, J.C. Schouten, T.A. Nijhuis

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A catalytic membrane reactor configuration for the direct synthesis of propene oxide (PO) from propene, hydrogen and oxygen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen