A case study of intended versus actual experience of adaptivity in a tangible storytelling system

K. Tanenbaum, M. Hatala, J. Tanenbaum, R.L. Wakkary, A.N. Antle

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A case study of intended versus actual experience of adaptivity in a tangible storytelling system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Sociale wetenschappen