A case report of abnormal fracture healing as detected with high-resolution peripheral quantitative computed tomography

F.L. Heyer, J.J.A. de Jong, R.J.E.M. Smeets, J.J.A. Arts, M. Poeze, P.P. Geusens, B. van Rietbergen, J.P. van den Bergh, P.C. Willems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)486-489
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Clinical Densitometry
Volume20
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt. 2017

Citeer dit