A Calibration Algorithm for current-steering DACs with Relaxed design requirements

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 9th Biennial Baltic Electronics Conference 3-6 October, Tallin, Estonia
Pagina's105-108
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit

Radulov, G. I., Hegt, J. A., Quinn, P. J., & Roermund, van, A. H. M. (2004). A Calibration Algorithm for current-steering DACs with Relaxed design requirements. In Proceedings of the 9th Biennial Baltic Electronics Conference 3-6 October, Tallin, Estonia (blz. 105-108)