A calculus of tactics and its operational semantics

J.H. Geuvers, G.I. Jojgov

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings of the Mathematical Knowledge Management Symposium 2003 (Edinburgh, UK, November 25-29, 2003)
  Pagina's118-137
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2004

  Publicatie series

  NaamElectronic Notes in Theoretical Computer Science
  Volume93
  ISSN van geprinte versie1571-0061

  Citeer dit