A C program constructs 3^b.2^a orthogonal arrays of strength 3 using depth first search

A.E. Brouwer

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieonbekend
UitgeverijSectie Discrete Wiskunde
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit