A bulge test based methodology for characterizing ultra-thin buckled membranes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
72 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A bulge test based methodology for characterizing ultra-thin buckled membranes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen