A broad-band BiCMOS transmitter front-end for 27-36GHz phased array systems

Y. Pei, Y. Chen, D.M.W. Leenaerts

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A broad-band BiCMOS transmitter front-end for 27-36GHz phased array systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen