A breakthrough in photonic integration

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12-17
Aantal pagina's6
TijdschriftMikroniek
Volume49
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit