A branch-and-price algorithm for the vehicle routing problem with time windows on a road network

Hamza Ben Ticha (Corresponding author), Nabil Absi, Dominique Feillet, Alain Quilliot, Tom van Woensel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A branch-and-price algorithm for the vehicle routing problem with time windows on a road network'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen