A branch-and-price algorithm for the pickup and delivery problem with time windows

M. Sol, M.W.P. Savelsbergh

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    132 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A branch-and-price algorithm for the pickup and delivery problem with time windows'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen