A branch-and-bound algorithm for single-machine earliness-tardiness scheduling with idle time

J.A. Hoogeveen, S.L. Velde, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A branch-and-bound algorithm for single-machine earliness-tardiness scheduling with idle time'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics