A bounded rationality model of short and long-term dynamics of activity-travel behavior

I. Psarra

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

356 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Timmermans, Harry, Promotor
  • Arentze, Theo A., Promotor
Datum van toekenning24 mrt. 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4012-9
StatusGepubliceerd - 24 mrt. 2016

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit