A boundary integral method for two-dimensional (non)-Newtonian drops in slow viscous flow

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

44 Citaten (Scopus)
220 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A boundary integral method for two-dimensional (non)-Newtonian drops in slow viscous flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering