A Boolean approach to linear prediction for signaling network modeling

F. Eduati, A. Corradin, B. Di Camillo, G. Toffolo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Boolean approach to linear prediction for signaling network modeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen